ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwaarden verkoop, levering en betaling.

 1. Aanbieder en contractpartner

Uw contractpartner voor alle bestellingen op onze Website is
Zoobio GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin
E-Mail: [email protected]
Web: www.pets-expert.nl
Directeur: Vitalij Kungel
USt-IdNr. (nummer omzetbelasting): DE 305780777
Geregistreerd in het handelsregister: HRB 175197 B, rechtbank Amtsgericht Berlijn (Charlottenburg)

 2. Werkingssfeer en voorwerp van het contract

2.1 De volgende algemene voorwaarden (Duits: Allgemeine Geschäftsbedingungen, afgekort AGB) gelden voor de registratie van uw account en elke koop van waren door de eindklant („u“) over de Onlineshop www.pets-expert.nl.

2.2 Uitsluitend deze algemene voorwaarden regelen de contractverhouding tussen u en ons. Uw eigen algemene voorwaarden worden ook dan niet bestanddeel van het contract, als wij niet uitdrukkelijk protesteren tegen het insluiten daarvan.

2.3 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden opgeroepen https://www.pets-expert.nl/customer_service/agb ze kunnen worden geprint en gedownload.

 3. Registratie

3.1 Registratie is voor het kopen in de Onlineshop noodzakelijk. Dat kan in het kader van het bestelproces gebeuren, maar ook onafhankelijk van een bestelling. Nadat de registratie is afgerond maken wij een account voor u aan, waarmee u uw klantgegevens, zoals bijvoorbeeld het adres voor de levering, zelf kunt beheren.

3.2 Registreren kunnen zich alleen individuele meerderjarigen en volledig hande¬lings-bekwame natuurlijke personen (maar bijvoorbeeld geen families of echtparen), juri-dische personen en vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid. Die voorwaarde geldt eveneens voor het uitvoeren van bestellingen. Als er sprake is van een registratie voor een vennootschap als klant, garandeert diegene, dat hij gerechtigd is om de vennootschap te vertegenwoordigen.

3.3 U moet bij de registratie van uw account uw naam, uw rekeningadres en leve¬rings-adres, uw telefoonnummer en e-mailadres opgeven en een password (in het vervolg: „toegangsgegevens“) kiezen.

3.4 U geeft een bindend aanbod af voor het afsluiten van het contract over de ac-countregistratie door het ingevulde registratieformulier op te sturen. Voor het definitieve versturen van het registratieformulier krijgt u een samenvatting te zien van wat u hebt ingetoetst. Fouten bij het ingeven kunt u corrigeren door in de browser terug te navigeren en de desbetreffende gegevens te veranderen.

3.5 In aansluiting aan de volledige registratie sturen wij u een e-mail ter begroeting. De accountregistratie wordt door de ontvangst van die e-mail bij u afgesloten.

3.6 U garandeert dat de door u bij de registratie bij ons ingetoetste gegevens waar en volledig zijn. Als u onjuiste of onvolledige informatie geeft, zijn wij gerechtigd om uw account op staande voet op te zeggen en te verwijderen. U verplicht zich om ons alle toekomstige veranderingen van uw in het kader van de registratie aangegeven gegevens zonder apart verzoek daartoe en direct mee te delen.

3.7 Het account kan conform cijfer 12 worden opgezegd. Uw persoonsgegevens worden dan direct verwijderd, voor zover wij die niet op basis van wettelijke voorschriften verder mogen of moeten opslaan. U vindt meer informatie in onze verklaring gegevensbescherming.

3.8 U bent onder geen omstandigheden gerechtigd om uw toegangsgegevens en met name uw password voor toegang aan derden door te geven. Mochten er toch derden toegang tot uw account krijgen of mocht u andere aanknopingspunten hebben voor misbruik van uw account, dan moet u ons daarover per omgaande informeren en uw toegangsgegevens veranderen.

3.9 Er is geen aanspraak op registratie en deelname aan de Onlineshop. U bent niet gerechtigd om zich meervoudig op pets-expert.nl te registreren.

 4. Het afsluiten van een koopcontract

4.1 Het afsluiten van een contract over de koop van een product gaat als volgt in zijn werk:
4.1.1 Om met de bestelprocedure te beginnen moet u het gewenste artikel eerst door klikken op de desbetreffende knop in het boodschappenmandje doen.
4.1.2 Voor de bestelling via de inhoud van het boodschappenmandje definitief wordt ver-stuurd, wordt de hele inhoud van de bestelling nog eens getoond. U kunt uw bestelling dan ook nog eens veranderen. Uw bestellingen worden bij ons na het afsluiten van het contract opgeslagen, maar kunnen na het afsluiten van de bestelprocedure door u echter niet meer worden opgeroepen. Controleer uw bestelling dus a.u.b. voor aanklikken van de „nu-kopen“ knop zorgvuldig.
4.1.3 Bij manieren van betaling die niet met een directe betaling door u verbonden zijn, geeft u een bindend aanbod voor het afsluiten van een koopcontract af door in het overzicht van het boodschappenmandje de knop „nu kopen“ aan te klikken. Het plaatsen van de producten in de Onlineshop is nog geen bindend aanbod voor het afsluiten van een contract. Wij bevestigen de binnenkomst van de bestelling per e-mail. Bij een bevestigings-email gaat het nog niet om het accepteren van uw aanbod. Het koopcontract komt pas tot stand bij de bevestiging van de verzending. Voor het geval dat u de gedane bestelling door een SEPA-overboeking van de koopprijs naar onze bankrekening betaalt (betalingsoptie „vooruitbetaling“), geldt niet de bevestiging van de verzending als onze verklaring van acceptatie, maar een vooraf door ons eveneens per e-mail verklaarde bevestiging van de opdracht.
4.1.4 Bij manieren van betalen die met een directe betaling door u verbonden zijn (zoals bijvoorbeeld PayPal, sofortueberweisung.de etc.) bestaat ons aanbod al door het opnemen van de producten op pets-expert.nl. U neemt dit aanbod voor het afsluiten van een koopcontract aan door in het overzicht van het boodschappenmandje de knop „nu-kopen“ aan te klikken.

4.2 U kunt uw bestelgegevens direct na het versturen van uw bestelling printen. Mocht u uw documentatie m.b.t. uw bestellingen nog eens willen inzien, neem dan a.u.b. per e-mail of telefoon contact met ons op. Wij sturen u graag een kopie van de gegevens m.b.t. uw bestelling.

4.3 Veranderingen van een bestelling zijn mogelijk voordat die ons magazijn verlaten heeft resp. aan een transporteur is overgedragen (dus voor er een verzendnummer is toegekend en voor het toesturen van de bevestiging van de verzending per e-mail). Uw wettelijke garantierechten en het recht op herroeping worden hierdoor niet aangetast.

4.4 Wij behouden ons bovendien het recht voor om van het contract af te zien als de waren zonder ons verwijtbaar toedoen bij een zorgvuldig gekozen en betrouwbare leverancier niet op voorraad zijn (voorbehoud, dat wij zelf beleverd worden). In zo‘n geval verplichten wij ons om u direct te informeren over het feit dat de waren niet ter beschikking staan en eventueel al gedane betalingen direct terug te storten.

  5. Verzending en levering

5.1 De kosten voor het verzenden zijn voor uw rekening. De bindende kosten van verzending worden in het besteloverzicht getoond voor het opgeven van de bestelling. De levertijd blijkt uit de desbetreffende productbeschrijving en geldt vanaf binnenkomst van de betaling. De levertijd kan variëren gezien de normale fluctuatie bij het bezorgen van de post en kan vertraagd worden door force majeure en andere gebeurtenissen die buiten onze invloed en die van onze agenten liggen.

In het magazijn
de levertijd bedraagt 1-2 werkdagen.

verzendklaar in 2-3 dagen
de levertijd bedraagt 3-4 werkdagen.

verzendklaar in 3-5 dagen
de levertijd bedraagt 4-6 werkdagen

 6. Overdracht van risico, transportrisico

Het risico op verlies door toevallige omstandigheden resp. toevallige verslechtering van het object gaat bij verzending van het object over op u als het object wordt over-gedragen aan de persoon die het transport uitvoert resp. als de waren ons magazijn hebben verlaten met het oog op verzending. Doorslaggevend is de op dat moment eerdere gebeurtenis.

7. Het in ontvangst nemen van waren/transportschade

7.1 Voor het verzenden van uw bestelling schakelen wij onder andere pakketdiensten in. Mocht een warenlevering ooit beschadigd bij u aankomen, dan willen wij u verzoeken om het volgende te doen: voor zover mogelijk, benoemt u de beschadigde waren direct tegenover de medewerkers van de pakketdienst en documenteert u de mate en de omvang van de beschadiging. Uw garantierechten worden daardoor niet beperkt of aangetast.

7.2 U kunt het aannemen van beschadigde waren weigeren. Neem a.u.b. contract met ons op in het geval van levering van een beschadigd artikel, en wel telefonisch, per e-mail of persoonlijk onder de al genoemde adressen. U helpt ons daarmee om onze aanspraken tegenover de pakketdienst te realiseren en tegelijk de service tegenover u te verbeteren.

8. Prijzen en manieren om te betalen

8.1 Wij bieden u verschillende betalingsmodaliteiten voor het betalen van de gekochte waren. De desbetreffende betalingsmodaliteiten vindt u op de desbetreffende productsite.

8.2 Alle prijzen in onze Onlineshop zijn in EUR aangegeven, inclusief de wettelijke omzetbelasting. Alle prijzen gelden vanaf magazijn inclusief verpakking en plus alle bijkomende kosten voor verzending en eventueel rembours.

8.3 De warenprijs is op het tijdstip van de bestelling geldig en is genoemd in de bevestiging van de bestelling, die u direct na de bestelling per e-mail krijgt. Als artikelen zijn opgeslagen in het boodschappenmandje, dan wordt de totale prijs tijdens het bestellen geactualiseerd, daarbij wordt de actuele dagprijs in rekening gebracht.

8.4 Bij koopcontracten tussen u en ons is het te betalen totaalbedrag incl. verzendkosten direct te betalen.

8.5 Voor de betaling per rekening geldt:
In samenwerking met Klarna bieden wij u het kopen op rekening als betalingsoptie aan. Bij een betaling met Klarna hoeft u nooit uw bankgegevens op te geven, en betaalt u pas als u de waren hebt ontvangen. Levering aan een van het rekeningadres afwijkend adres is niet mogelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip hiervoor.
Bij het kopen op rekening met Klarna krijgt u altijd eerst de waren, u hebt altijd een betalingstermijn van 14 dagen. Meer informatie en de volledige zakelijke voorwaarden van Klarna in verband met het kopen op rekening vindt u hier.

Informatie over gegevensbescherming Klarna

Klarna controleert en beoordeelt de door de consument aangeleverde gegevens en wisselt bij gerechtigde aanleiding gegevens uit met andere bedrijven en krediet¬infor-matiediensten (vaststellen van kredietwaardigheid). Mocht de kredietwaardigheid van de consument niet gegeven zijn, dan kan Klarna AB weigeren om de klant de Klarnas betalingsmogelijkheden van Klarna aan te bieden, daarbij moet op alternatieve betalingsmogelijkheden worden gewezen. Uw persoonsgegevens worden in over¬een-stemming met de wet gegevensbescherming behandeld en niet voor reclamedoel-einden aan derden doorgegeven. Hier leest u meer over de bepalingen in de gegevensbescherming van Klarna.

8.6 Let er a.u.b. op dat voor een veilige betaling de daarvoor vereiste identi¬teits-documenten, informatie over uw rekeningnummer/creditcard en een vergelijking met het verzendadres aangevraagd kunnen worden. Dat dient uitsluitend voor uw veiligheid, waarbij de gegevens via een veilige verbinding worden gestuurd en niet aan derden worden doorgegeven. De tijd voor het afhandelen van een bestelling kan in dat geval langer duren. Voor zover de gevraagde informatie niet verstrekt wordt, wordt de opdracht gestorneerd, de kosten worden op hetzelfde betalingsmiddel, dat u bij uw bestelling hebt gekozen, teruggestort. In zo’n geval worden de waren niet verstuurd en het door u afgegeven aanbod geldt als afgewezen.

9. Achterstallige betaling/recht op inhouding

9.1 Voor zover de betaling achterstallig is, behouden wij ons voor, u voor noodzakelijke aanmaningen aanmaningskosten in rekening te stellen, tenzij u ons bewijst dat ons helemaal geen aanmaningskosten zijn ontstaan of die wezenlijk lager zijn dan de geldend gemaakte aanmaningskosten. De aanmaningskosten bedragen per aanmaning EUR 2,50. Voor zover de aanmaning conform § 286 alinea 2 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) niet noodzakelijk is, worden u voor de eerste aanmaning geen kosten in rekening gesteld.

9.2 Bovendien zijn wij gerechtigd, bij achterstallige betaling van consumenten rente ten bedrage van vijf (5) procentpunten en van bedrijven ten bedrage van negen (9) procentpunten boven de op dat moment geldende basisrente geldend te maken.

9.3 Het geldend maken van meer schade door de achterstallige betaling wordt door het geldend maken van aanmaningskosten en/of het heffen van rente niet uitgesloten.

9.4 Tegen de vorderingen die ons toestaan kunt u alleen dan verrekenen of een inhoudingsrecht geldend maken als uw tegenvordering rechtsgeldig is, er sprake is van een rechtsgeldig oordeel of de tegenvordering in een wederkerige verhouding staat tot de desbetreffende vordering.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Om onze vordering tegen u in verband met de koopprijs veilig te stellen behouden wij ons het eigendom van alle geleverde objecten voor tot de koopprijs volledig is betaald.

10.2 U bent verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud staande waren met zorg te behandelen.

10.3 De onder eigendomsvoorbehoud staande waren mogen voor volledige betaling van de vastgestelde vorderingen noch aan derden worden verpand noch aan anderen worden overgedragen om ze veilig te stellen. U moet ons direct schriftelijk informeren als en in zoverre er sprake is van beslagneming van ons behorende waren door derden.

10.4 Als u ondernemer bent geldt bovendien het volgende:
10.4.1 Wij behouden ons tot de volledige betaling van al onze huidige en toekomstige vorderingen op basis van het koopcontract en een lopende zakelijke relatie met u („zekerheden“) het eigendom aan alle geleverde objecten voor.
10.4.2 Voor zover de te realiseren waarde van onze zekerheden de waarde van de zekerheden i.v.m. de vorderingen meer dan 10% te boven gaat, zijn wij verplicht, de zekerheden op uw verzoek weer vrij te geven. Het is aan ons om de desbetreffende vrij te geven zekerheden te kiezen.
10.4.3 De verwerking of omvorming van de geleverde waren door u wordt altijd voor ons gedaan. Als de geleverde waren met andere, ons niet toebehorende objecten worden verwerkt, dan verwerven wij het mede-eigendom aan het nieuwe object in verhouding tot de waarde van de geleverde waren (factura-eindbedrag incl. omzetbelasting) tot de verwerkte objecten op het tijdstip van verwerking. Voor het door verwerking ontstaande object geldt overigens hetzelfde als voor de onder voorbehoud geleverde waren.
10.4.4 Als de geleverde waren met andere objecten die ons niet toebehoren onlosmakelijk worden verbonden, dan verwerven wij het mede-eigendom aan het nieuwe object in verhouding van de waarde van de geleverde waren (factura-eindbedrag incl. omzetbelasting) tot de andere vermengde objecten op het tijdstip van de vermenging. Als de vermenging zo is uitgevoerd dat uw object als de hoofdzaak te beschouwen is, dan geldt als overeengekomen dat u ons evenredig het mede-eigendom overdraagt. U houdt het zo ontstane alleen- of mede-eigendom voor ons in bezit.

11. Looptijd, blokkering en opzegging van het account

11.1 Het contract over de registratie van uw account wordt voor onbepaalde tijd afgesloten.

11.2 U kunt het contract over de registratie van uw account te allen tijde per direct opzeggen.

11.3 Wij kunnen het contract over de registratie van het account volgens de regels opzeggen met een termijn van twee weken.

11.4 Het recht op opzegging op staande voet om een belangrijke reden blijft onverlet. Wij kunnen het contract over de registratie van het account met name op staande voet opzeggen, als:
- u onjuiste of onvolledige informatie opgeeft bij de registratie,
- u herhaaldelijk inbreuk maakt op andere contractuele plichten en het plicht-verzuim ook na oproep door ons blijft bestaan.

11.5 Voor zover wij het contract hebben opgezegd hebt u geen aanspraak op het aanmaken van een nieuw account, ook niet onder een andere naam of een andere term.

11.6 Elke opzegging moet schriftelijk gebeuren. Opzeggingen per e-mail voldoen aan de eis van de schriftelijke vorm.

12. Garantie

12.1 Voor uw rechten bij materiële of juridische gebreken gelden de wettelijke voorschriften, voor zover hieronder niets anders is vastgelegd.

12.2 Tegenover consumenten verjaren de garantierechten bij nieuwe goederen binnen twee jaar, bij tweedehands goederen binnen een jaar vanaf overgang van het risico.

12.3 In geval van garantie kunt u naar uw keuze een recht op herstelactie of levering van niet defecte goederen vorderen (aanvullende prestatie). Voor zover de gekozen soort aanvullende prestatie met verhoudingsgewijs hoge kosten verbonden is, is de aanspraak beperkt tot het op dat moment ter beschikking staande soort aanvullende prestatie. Wij zullen u daar eventueel op wijzen.

12.4 Tegenover bedrijven en kopers is de aansprakelijkheid voor gebreken bij tweedehands goederen uitgesloten. Dat geldt niet voor grove nalatigheid of opzet. Bij nieuwe goederen verjaren de garantierechten binnen een half jaar na overgang van het risico.

12.5 Uitsluitend ter verduidelijking willen wij u erop wijzen dat volgende omstandigheden geen oorzaak zijn van materiële gebreken, als ze de oorzaak voor het optreden van fouten zijn:
- natuurlijke slijtage,
- verkeerd gebruik,
- gebrekkig of verkeerd onderhoud van de waren,
- een onjuist of onzorgvuldig gebruik,
- verkeerde montage, met name als het bestelde deel kennelijk niet het passende is,
- het niet letten op de gebruiksinstructies,
- verkeerde behandeling.

13. Garanties van de producent

Voor er sprake is van een bijzondere garantie van de producent waar u nog afgezien van de garantie aanspraak op kunt maken, wordt dat bij de desbetreffende pro¬duct-beschrijving aangegeven. Deze garantie geldt alleen voor het desbetreffende product, uw aanspraken richten zich naar de desbetreffende garantievoorwaarden van de producent en bestaan uitsluitend tegenover deze producent.

14. Aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de verkoper

14.1 Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid alsmede bij schade door de inbreuk op leven, lichaam of gezondheid.

14.2 In gevallen van minder zware nalatigheid zijn wij bij inbreuk op een wezenlijke contractplicht aansprakelijk. Een wezenlijke contractplicht in de zin van dit cijfer is een plicht, het voldoen daaraan maakt de uitvoering van het contract pas mogelijk. Op het voldoen daaraan mag de contractspartner daarom regelmatig vertrouwen.

14.3 Wij zijn in het geval van cijfer 14.2 niet aansprakelijk voor een gebrek aan economisch succes, gederfde winst en indirecte schade.

14.4 De aansprakelijkheid conform het hier genoemde cijfer 14.2 is beperkt tot de op het moment van het afsluiten van het contract typische en voorspelbare schade.

14.5 De beperking van de aansprakelijkheid geldt overeenkomstig ten gunste van onze medewerkers, gevolmachtigden en agenten.

14.6 Een eventuele aansprakelijkheid voor door ons gegeven garanties en voor aanspraken op basis van de (Duitse) wet op de productaansprakelijkheid blijft onverlet.

14.7 Voor het overige is aansprakelijkheid van onze kant uitgesloten.

15. Online-mediation: informatie conform art. 14 alinea 1 van de verordening VO 2013/524/EU betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen

Voor de Online-mediatie (OS) heeft de Europese Commissie een platform ingericht dat te vinden is onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Ons bedrijf is tot deelname aan een mediation procedure in het kader van een mediationbureau voor consumenten in principe niet bereid en niet verplicht.

16. Consumentenmediation: informatie conform § 36 van de Duitse wet op me¬dia¬tion voor consumenten (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, afgekort VSBG

16.1 Wij nemen niet deel aan een mediation procedure voor een mediationbureau voor consumenten. Tegelijk vereist de wettelijke situatie dat wij u wijzen op een voor u bevoegd mediation bureau voor consumenten:

16.2 Algemeen mediation bureau voor consumenten van het Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, D-77694 Kehl am Rhein, tel.: +49 7851 / 795 79 40, fax: 07851 / 795 79 41, e-mail: [email protected], Internet: www.verbraucher-schlichter.de .

17. Slotbepalingen

17.1 Op dit contract is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, onder uitsluiting van het UN-kooprecht. Dat geldt bij consumenten niet met betrekking tot zulke bepalingen die volgens het recht, dat zonder die clausule toe te passen dwingend toepasbaar zou zijn (dus over het algemeen in het land waar de consument zijn hoofdwoning heeft) en waarvan door de overeenkomst niet mag worden afgeweken.

17.2 De uitsluitend bevoegde rechter voor alle geschillen op basis van of in samenhang met dit contract is Berlijn, onder voorwaarde, dat de contractspartijen kooplieden zijn of geen algemene bevoegde rechter in Duitsland of in een andere EU-lidstaat hebben, of u uw vaste woon- en verblijfplaats na het ingaan van deze gebruiksvoorwaarden naar het buitenland verplaatst of de woonplaats resp. het normale verblijfadres op het tijdstip van het indienen van de aanklacht niet bekend is.

17.3 Wij zijn gerechtigd om deze voorwaarden tijdens de looptijd van het contract voor de toekomst te veranderen of aan te passen, als dat om een dwingende reden zoals bijvoorbeeld de verandering van wetten of de rechtspraak noodzakelijk wordt. Wij zullen u de veranderde voorwaarden in het bijzonder voor het geplande ingaan in tekstvorm ter beschikking stellen en op de nieuwe regelingen alsmede de datum van het ingaan daarvan wijzen. Tegelijk zullen wij u een redelijke termijn van minstens vier (4) weken geven voor uw verklaring of u de veranderde gebruiksvoorwaarden voor verder gebruikmaken van de prestaties accepteert. Als binnen deze termijn die begint te lopen vanaf het ontvangen van het bericht in tekstvorm, geen verklaring van uw kant binnenkomt, gelden die veranderde voorwaarden als overeengekomen. Wij zullen u bij het begin van de termijn in het bijzonder wijzen op de juridische gevolgen hiervan, d.w.z. het recht op bezwaar maken, de termijn voor het maken van bezwaar en de betekenis van niet reageren. Dit veranderingsmechanisme geldt niet voor veranderingen van de contractuele plichten van de hoofdprestatie van de partijen.

17.4 De rechtsongeldigheid van afzonderlijke bepalingen heeft geen gevolgen voor de overige clausules.

17.5 De taal van het contract is Duits.

Berlijn, 25. mei 2018